ПРО ФОНД

Фонд розвитку громади «Ініціатива» є благодійною організацією, що створена в 2008 році.

Місія Фонду – розвиток громадської активності та  сприяння реалізації громадських  ініціатив на користь формування активних, дієвих громад

Фонд реалізує свою діяльність через власні благодійні програми у напрямку:

  • сприяння сталого розвитку та соціального партнерства;
  • підтримки громадських ініціатив, спрямованих на розвиток громади,;
  • активізації громад в напрямку залучення до процесів управління, формування місцевих політик та програм;
  • розвитку благодійності.

Фонд здійснює свою діяльність на принципах добровільності, вільного вибору території діяльності, прозорості, відкритості та публічності, активної участі (див.Майстерня учасницького проектування) та гендерної рівності.

Для досягнення поставлених завдань Фонд діє через мережу партнерських організацій, яку складають територіальні громади, місцеві органи влади, державні установи та недержавні організації, з якими укладені угоди про співпрацю.

Офіс Фонду є місцем громадської активності та центром надання послуг для ОГС, громад та ініціативних груп.


Документи Фонду

 Стуктура управління (органіграма) 

Політика і процедури Фонду 

Звіти